Reglement

Wij bieden onze gasten graag een bijzondere ervaring: persoonlijk, avontuurlijk, inspirerend en genieten van de natuur en rust. Hiervoor vragen wij u dit reglement door te lezen en hieraan mee te werken.

Wij zijn geopend van 15 maart tot en met 31 oktober.

Het rustpunt (koffie, thee, drankjes met iets eerlijk heerlijks) is gedurende deze periode iedere dag geopend van 08.30-20.30 uur.

Aankomst gasten voor camping of blokhut tussen 14.00-20.30 uur. Melden bij ingang van het gebouw. Bij onze afwezigheid kunt telefonisch contact met ons opnemen.

Vertrek gasten voor camping of blokhut voor 11.00 uur.

Auto’s parkeren op parkeerplaats. Maximale snelheid 5 km p/u. Voor mindervalide zijn er 2 parkeerplaatsen gereserveerd. Graag aangeven bij uw reservering.

Het is niet toegestaan met uw auto het terrein op te rijden. Voor laden en lossen is een bolderkar aanwezig.

Fietsen zijn toegestaan op het terrein.

Gezien het kleinschalige karakter van ons kampeerterrein worden uitsluitend trekkers met tenten toegelaten (maximaal 5 plekken en maximaal 7 aaneengesloten nachten) Er zijn geen caravan-, vouwwagen- of camperplekken.

Wij hebben beperkt warm water en vragen u hiermee zuinig om te gaan tijdens het douchen en afwassen.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Het is verboden te roken. Wij houden ons terrein graag rookvrij.

Nachtrust van 22.00 – 06.00 uur. Gedurende die tijd wordt van alle aanwezigen stilte verlangd.

De Langenbrinck Eerlijk Heerlijk staat voor een rustige, ontspannen en vriendelijke sfeer, daarin past geen: dronkenschap, agressie, belediging, ruzie, vandalisme en crimineel gedrag.

Wij verkopen groente/fruit uit onze biologische (moes)tuin. Als u belangstelling hiervoor heeft laat het ons weten, we laten graag zien wat er te oogsten is. Het is niet te bedoeling dat u zonder onze toestemming oogst of plukt.

Wegens brandgevaar is het aanleggen van open vuur en gebruik van vuurkorven e.d. streng verboden.

Het is niet toegestaan om de hokken/weides bij de dieren te betreden.

Wij scheiden ons afval in de daarvoor bestemde containers. Dozen e.d. graag klein maken voor deze in de papiercontainer te gooien. Grof afval dient u zelf naar de stort te brengen!

De gedeelten van het terrein welke we graag privé houden zijn aangegeven en wij vragen u deze niet te betreden.

De omliggende terreinen behoren aan andere eigenaren toe, ook niet betreden.

De beplantingen zijn aangebracht om onze gasten te laten genieten van het mooie landschap. Wij houden het groen graag in stand en vragen u geen groen te snoeien of te verwijderen.

Muziek is alleen toegestaan indien dit geen geluidshinder veroorzaakt voor de andere gasten en de omgeving. Na 22.00 is het stil.

Wij besteden veel zorg aan een schoon gebouw. Helpt u ons daarbij: zorgt u dat het schoon en netjes blijft. De andere gasten willen ook graag een schone omgeving. Mocht er iets aan de hand zijn, meldt u het aan ons dan zullen wij het zo snel mogelijk aanpakken.

Wij behouden ons het recht voor om personen die zich voortdurend wanordelijk gedragen en de gestelde regels negeren, van De Langenbrinck Eerlijk Heerlijk te verwijderen en het contract te verbreken, zonder restitutie.

De Langenbrinck Eerlijk Heerlijk stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling, beschadiging, vermissing van op ons terrein bevindende goederen. Voor verzekering bijvoorbeeld van uw tent tegen storm, brand, diefstal dient uzelf zorg te dragen.

Kamperen, overnachten, gebruikmaken van ons rustpunt of deelname aan activiteiten op De Langenbrinck Eerlijk Heerlijk gebeurt op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit of mee samenhangt.

Indien er schade wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van onze gasten en/of zijn gezinsleden, zal deze gast aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

Indien onze gast/gasten voortijdig vertrekken is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd, zonder restitutie.

Belangrijke telefoonnummers zijn:

  • Alarm (politie, brandweer, ambulance): 112
  • Politie (geen spoed): 0900-8844
  • Huisarts (alleen bij spoed): HuisartsenCentrum Ulft, Pastoor Vernooijstraat 2, 7071 BR Ulft 0315 – 683521
  • Huisartsenpost (alleen bij spoed): Huisartsenpost Oude IJssel, Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem (Slingeland Ziekenhuis) 085 – 4853444
  • Tandarts (landelijk nummer, spoeddienst) 0900-1515.

Heeft u een klacht over iets aangaande de blokhut, camping of de voorzieningen, meldt u het ons alstublieft zo spoedig mogelijk zodat wij in staat zijn er iets aan te doen. Blijft u niet met een ergernis rondlopen, wij streven naar een rustige, ontspannen en gezellige sfeer en willen daarvoor doen wat in alle redelijkheid mogelijk is.  

Alle op De Langenbrinck Eerlijk Heerlijk aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van bovenstaande regels en zich daaraan te houden.

Wij wensen jullie een fijn verblijf en veel plezier!

Herbert en Jolanda